9 Νοεμβρίου 2023

“Τελική Συνάντηση Δικαιούχων – Διεθνές Συνέδριο του έργου “We Cross Borders””

Στο πλαίσιο του έργου «We Cross Borders», που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Interreg IPA CBC CCI 2014 TC 16 I5CB 009», πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα, 30 Οκτωβρίου 2023, η τελική συνάντηση των εκπροσώπων των Δικαιούχων του έργου και το τελικό διεθνές συνέδριο του έργου.

To έργο «We Cross Borders» αφορά στον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση των υποδομών στους Συνοριακούς Σταθμούς πρόσβασης Ευζώνων και Bogorodica και αποσκοπεί στη βελτίωση των τελωνειακών υπηρεσιών, τόσο των παρεχόμενων στους πολίτες και τις επιχειρήσεις των δυο γειτονικών χωρών, όσο και στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα. Βασικό αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία νέων υποδομών στους συνοριακούς σταθμούς Ευζώνων και Bogorodica.

Τόσο η τελική συνάντηση όσο και το τελικό διεθνές συνέδριο του έργου διοργανώθηκαν από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΤΑ ΚΜ) στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS, στην Θεσσαλονίκη.

Στην τελική συνάντηση του έργου συμμετείχαν εκπρόσωποι από κάθε δικαιούχο του Έργου, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας από την Ελλάδα, καθώς και από το Υπουργείο Οικονομίας – Διεύθυνση Τελωνείων και το Υπουργείο Εσωτερικών από την γειτονική χώρα. Στην συνάντηση πραγματοποιήθηκε συνολική αποτίμηση του έργου, συζητήθηκαν τα αποτελέσματα και τα παραδοτέα του και εξετάστηκαν οι προοπτικές για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση αντιστοίχων έργων διασυνοριακής συνεργασίας στο μέλλον.

Το τελικό διεθνές συνέδριο ήταν αφιερωμένο στην αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων και των παραδοτέων του έργου, καθώς και στα οφέλη που πρόεκυψαν από τις παρεμβάσεις του έργου στους συνοριακούς σταθμούς των Ευζώνων και της Μπογκορόντιτσα, σε σχέση με την διέλευση ανθρώπων και αγαθών, όπως η μείωση του χρόνου αναμονής, η δραματική μείωση μέχρι και εξάλειψη της κυκλοφοριακής συμφόρησης στα συνοριακά περάσματα μεταξύ των δυο χώρων, η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου και της παράνομης μετανάστευσης και η ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας στην διασυνοριακή περιοχή και του διμερούς εμπορίου.

Στο συνέδριο παραβρέθηκε και χαιρέτησε εκ μέρους του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας ο κ. Απόστολος Γιάντσης, Αντιπρόεδρος του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ και Γενικός Διευθυντής της Γεν. Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου όλοι οι δικαιούχοι του Έργου παρουσίασαν αναλυτικά τις δράσεις και τα παραδοτέα που υλοποίησαν στο πλαίσιο του Έργου. Παρουσιάστηκαν οι παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν στον συνοριακό σταθμό των Ευζώνων με την εγκατάσταση νέου εξοπλισμού για τον έλεγχο της διέλευσης των οχημάτων αλλά και ο εκσυγχρονισμός και οι βελτιώσεις των κτιριακών εγκαταστάσεων. Επίσης, παρουσιάστηκε συνοπτικά το Σχέδιο Δράσης που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου με σκοπό την αποτύπωση των αναγκαίων μέτρων και προτάσεων για την βελτίωση της διασυνοριακής μετακίνησης ανθρώπων, προϊόντων και κεφαλαίων και την δημιουργία μιας κοινής διασυνοριακής βάσης δεδομένων ροής και καταγραφής διερχόμενων πολιτών, αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίου.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Παρουσίαση We Cross Borders ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΗΣ   Κατεβάστε το Εδώ

Παρουσίαση We Cross Borders ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΒΑΝΑΣ   Κατεβάστε το Εδώ

Παρουσίαση We Cross Borders DAMJANOSKA BARIC   Κατεβάστε το Εδώ

Παρουσίαση We Cross Borders ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΙΣΣΑ   Κατεβάστε το Εδώ

Παρουσίαση We Cross Borders ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΕΜΕΚΕΝΙΔΗΣ   Κατεβάστε το Εδώ

Leave a Comment

Μετάβαση στο περιεχόμενο