Ομάδες Στόχοι

Οι βασικές ομάδες – στόχοι του Επικοινωνιακού Πλάνου του έργου είναι:

-Εθνικές Αρχές (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, Υπουργείο Οικονομίας – Διεύθυνση Τελωνείων της Βόρειας Μακεδονίας, Υπουργείο Εσωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας)

-Περιφερειακές Αρχές (Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Κεντρική Μακεδονίας)

-Τοπικές Αρχές (Δήμος Θεσσαλονίκης, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, Τοπικά και Επαγγελματικά Επιμελητήρια, Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης κτλ)

-Πρεσβείες και Προξενεία,

-Επιχειρήσεις στη διασυνοριακή περιοχή

-Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες των σημείων διέλευσης σε Ευζώνους και Μπογκορόντιτσα

-Προσωπικό των τελωνείων στα σημεία διέλευσης σε Ευζώνους και Μπογκορόντιτσα

-Γενικός πληθυσμός στη διασυνοριακή περιοχή

-Τουρίστες που διέρχονται από τα σημεία διέλευσης σε Ευζώνους και Μπογκορόντιτσα

-Εμπλεκόμενοι στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών

Μετάβαση στο περιεχόμενο