Το Έργο “We Cross Borders”

Κύριος στόχος του έργου είναι η συνεισφορά στην ανάπτυξη της διασυνοριακής συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες.

Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία νέων υποδομών στους συνοριακούς σταθμούς Ελλάδας (Ευζώνων)-Βόρειας Μακεδονίας (Bogorodica).

Επιμέρους στόχοι είναι οι εξής:

–     Η βελτίωση του επιπέδου των τελωνειακών υπηρεσιών στους συνοριακούς σταθμούς Ευζώνων και Bogorodica

–     Η εξυπηρέτηση των διερχόμενων οχημάτων και ταξιδιωτών και η υποστήριξη Τελωνειακής υπηρεσίας μέσω αυτοματοποιημένων συστημάτων

–     Η ενίσχυση των διμερών εμπορικών συναλλαγών

–     Η αύξηση της διασυνοριακής κινητικότητας

–     Η βελτίωση της ασφάλειας των τουριστών

–     Η πρόληψη και αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών, όπλων και καυσίμων

–     H αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης

–     Η αποτελεσματικότερη εποπτεία και προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Οι  δράσεις του έργου We Cross Borders περιλαμβάνουν:

Ι. Μεταφορά τεχνογνωσίας για την οργάνωση των σημείων διέλευσης των συνόρων

ΙΙ. Διαχείριση των δραστηριοτήτων του έργου και της συνεργασίας των εταίρων

III. Δραστηριότητες διάχυσης και επικοινωνίας σχετικά με τις δράσεις και τα αποτελέσματα του έργου

IV. Μελέτη ιδιαίτερων αναγκών των σημείων διέλευσης των συνόρων, εκσυγχρονισμός και βελτίωση σημείων διέλευσης με δράσεις όπως: εγκατάσταση καμερών ANPR με το αντίστοιχο σύστημα ελέγχου πρόσβασης, που αποτελείται από μπάρες οχημάτων στο σημείο διέλευσης των Ευζώνων, κάμερες CCTV και εξοπλισμό NVR, νέα γεφυροπλάστιγγα κτλ.

Προϋπολογισμός Έργου

1.216.567,50 €

Εταίροι

Επικεφαλής Εταίρος:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης

Εταίροι:

Υπουργείο Οικονομικών – Διεύθυνση Τελωνείων

Υπουργείο Εσωτερικών

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας

Μετάβαση στο περιεχόμενο