Βελτίωση υποδομών του Συνοριακού Σταθμού Ευζώνων Π.Ε. Κιλκίς

Τελική Συνάντηση Δικαιούχων - Διεθνές Συνέδριο του έργου "We Cross Borders"

Προμήθεια και εγκατάσταση γεφυροπλάστιγγας στο συνοριακό Σταθμό της Bogorodica

Προμήθεια και εγκατάσταση γεφυροπλάστιγγας στο συνοριακό Σταθμό των Ευζώνων

Μετάβαση στο περιεχόμενο