Στα αναμενόμενα αποτελέσματα του Έργου περιλαμβάνονται:

– Βελτίωση των τελωνειακών υπηρεσιών που παρέχονται στα σημεία διέλευσης των συνόρων στους Εύζωνους και την Μπογκορόντιτσα.

– Βελτίωση της αίσθησης της ασφάλειας και της ευκολίας διέλευσης των οχημάτων και των επιβατών και στήριξη των Τελωνειακών Υπηρεσιών με την παροχή αυτοματοποιημένων συστημάτων διασταύρωσης, πλήρως λειτουργικών, 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα.

– Βελτίωση των συνθηκών εργασίας για το προσωπικό των Τελωνείων και στις δύο χώρες.- Ελαχιστοποίηση του απαιτούμενου χρόνου για τις διαδικασίες διέλευσης ανθρώπων και αγαθών στα Τελωνεία.

– Βελτίωση της αίσθησης ασφάλειας για τους τουρίστες.

– Εξάλειψη της κυκλοφοριακής συμφόρησης στα σημεία διέλευσης των συνόρων των Ευζώνων και της Μπογκορόντιτσα.

– Αντιμετώπιση, πρόληψη και καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών, τσιγάρων και προϊόντων.- Αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης.

– Ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των κατοίκων στην περιοχή των συνόρων.

– Διευκόλυνση και προώθηση του διμερούς εμπορίου.

– Καλύτερη εποπτεία και προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

– Αύξηση της διασυνοριακής κινητικότητας για τους πολίτες.

Μετάβαση στο περιεχόμενο