Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση:

Τηλέφωνο:

Fax:

Ιστότοπος: www.damt.gov.gr

Περιγραφή

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση αποτελεί βαθμίδα της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, η οποία συστάθηκε το 2011, όταν τέθηκε σε ισχύ η νέα διοικητική διαίρεση του Προγράμματος “Καλλικράτης”.

Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις είναι αυτοτελείς διοικητικές μονάδες με αποστολή τις εκτελεστικές και ελεγκτικές δραστηριότητες του κράτους στην περιοχή ευθύνης τους.

Ειδικότερα η Αποκεντρωμένη Διοίκηση διαχειρίζεται:

– Κρατικές υποθέσεις που για συνταγματικούς λόγους δεν μπορούν να διεκπεραιωθούν από την τοπική αυτοδιοίκηση (έλεγχος νομιμότητας των πράξεων της τοπικής αυτοδιοίκησης, προστασία δασών, διαχείριση της δημόσιας περιουσίας και του κρατικού πλούτου κ.α.)

– Κρατικές υποθέσεις που σταδιακά αποκεντρώνονται από την κεντρική διοίκηση, με στόχο τη δημιουργία ενός επιτελικού και ευέλικτου κράτους

–  Κρατικές υποθέσεις που αποβλέπουν στην άμεση και ποιοτική εξυπηρέτηση του πολίτη

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης (ΑΔΜΘ) εκτείνεται στα όρια της περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Ο Οργανισμός, μέσω Εθνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, είναι υπεύθυνος για τη χρηματοδότηση διάφορων δράσεων που:

1. δημιουργούν υποδομές σε βασικούς τομείς της ανάπτυξης

2. στηρίζουν την ανάπτυξη της υπαίθρου και τις προϋποθέσεις για την εκμετάλλευση & την προστασία του περιβάλλοντος στην Μακεδονία και τη Θράκη.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, εκ της αρμοδιότητας της στον τομέα της διαχείρισης συνοριακών σταθμών, συμμετέχει ως κύριος εταίρος στο έργο: We Cross Borders στο πλαίσιο του Προγράμματος ΜΠΒ ΙΙ (IPA II) Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας/INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009.

Μετάβαση στο περιεχόμενο