18 Ιανουαρίου 2019

Πρώτη Τακτική Συνάντηση του Έργου (Project Meeting) στη Bogorodica

Tην Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019, στο συνοριακό σταθμό της Βogorodica, πραγματοποιήθηκε η Διακρατική συνάντηση των εταίρων του έργου “We Cross Borders”, μεταξύ Ελλάδας και Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, μια σημαντική συνεργασία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της Διεύθυνσης Τελωνείων της Π.Γ.Δ.Μ.

Στη συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν, από Ελληνικής πλευράς, υπηρεσιακά
στελέχη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, εξετάστηκε και
συζητήθηκε η μέχρι στιγμής, πορεία των δράσεων και παραδοτέων του έργου και
προγραμματίσθηκαν οι επόμενες δράσεις ως την ολοκλήρωσή τους, σημαντικό
στοιχείο για την επιτυχή πορεία του προγράμματος.

Ο εκσυγχρονισμός των Συνοριακών Σταθμών θα βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας του προσωπικού των Τελωνείων και θα τονώσει το αίσθημα ασφάλειας των κατοίκων στην περιοχή των συνόρων, με συνέπεια την αποτελεσματικότερη εποπτεία και προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συγκεκριμένη συνεργασία έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Interreg IPA CBC «Ελλάδα – Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2014-2020».

Μετάβαση στο περιεχόμενο