Οι στόχοι του Έργου

Το έργο “We Cross Borders” στοχεύει να προωθήσει τη βελτίωση των εργαλείων και των διαδικασιών διασυνοριακής συνεργασίας στον τομέα της προστασίας της φυσικής και της πολιτιστικής κληρονομιάς και της αειφόρου ανάπτυξης.

Ο γενικός στόχος του έργου είναι επίσης η ανάπτυξη της διαχείρισης των συνόρων, ως παράγοντα έλξης για τον τουρισμό και ασφαλούς περιοχής.

Το έργο “We Cross Borders” – Ανάπτυξη Υποδομής Συνόρων μεταξύ Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας, είναι ένα έργο που στοχεύει στον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση των υποδομών στα σημεία διέλευσης των συνόρων στους Εύζωνους και την Μπογκορόντιτσα και στη βελτίωση των τελωνειακών υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες και τις επιχειρήσεις των γειτονικών χωρών και της Ε.Ε. Επιπλέον, αναμένεται να συμβάλει στην ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, ως αποτέλεσμα της αύξησης των τουριστικών ροών μεταξύ των δύο χωρών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο