26 Ιουλίου 2021

Υλοποίηση Παραδοτέου D4.1.2 “Βελτίωση υποδομών του Συνοριακού Σταθμού Ευζώνων Π.Ε. Κιλκίς”

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του παραδοτέου D4.1.2 «Βελτίωση υποδομών του Συνοριακού Σταθμού Ευζώνων Π.Ε. Κιλκίς», ολοκληρώθηκε η προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού για την παρακολούθηση της κίνησης των οχημάτων, της αυτόματης αναγνώρισης και καταγραφής πινακίδων τους, της αναγνώρισης κωδικών container φορτηγών, καθώς και των μπαρών ελέγχου πρόσβασης και των πινακίδων πληροφόρησης, ενώ κατά την τρέχουσα περίοδο λαμβάνουν χώρα οι τελικές δοκιμές και η πιλοτική λειτουργία του συστήματος

Leave a Comment

Μετάβαση στο περιεχόμενο