15 Σεπτεμβρίου 2020

Δελτίο Τύπου

Στο πλαίσιο του έργου «We Cross Borders», που χρηματοδοτείται από το διασυνοριακό πρόγραμμα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας Interreg «Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014 – 2020», πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 21 Ιουλίου 2020 η 4η συνάντηση της Επιτροπής Καθοδήγησης του έργου.

 

To έργο «We Cross Borders» αφορά στον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση των υποδομών στους Συνοριακούς Σταθμούς πρόσβασης Ευζώνων και Bogorodica και αποσκοπεί στη βελτίωση των τελωνειακών υπηρεσιών, τόσο των παρεχόμενων στους πολίτες και τις επιχειρήσεις των δυο γειτονικών χωρών, όσο και στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα. Το έργο αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης που θα προκύψει από την αύξηση του τουριστικού ρεύματος μεταξύ των δύο χωρών. Βασικό αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία νέων υποδομών στους συνοριακούς σταθμούς Ευζώνων και Bogorodica.

 

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά λόγω των έκτακτων συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί και των περιοριστικών μέτρων στην διασυνοριακή μετακίνηση των στελεχών των εταίρων του έργου, εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19).Η συνάντηση διοργανώθηκε από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας και συμμετείχαν εκπρόσωποι από κάθε εταίρο. Συγκεκριμένα, συμμετείχαν εκπρόσωποι από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης (επικεφαλής εταίρος του έργου) και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας από την Ελλάδα, καθώς και από το Υπουργείο Οικονομίας – Διεύθυνση Τελωνείων και το Υπουργείο Εσωτερικών από την γειτονική χώρα.

 

Σύμφωνα με την ατζέντα της συνάντησης, οι συμμετέχοντες εξέτασαν την υφιστάμενη κατάσταση του έργου καθώς και τις δράσεις/παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου κατά το τελευταίο εξάμηνο. Κάθε εταίρος αναφέρθηκε σε δράσεις και ενέργειες του έργου που προγραμματίζονται από την πλευρά του κατά το επόμενο εξάμηνο. Στο τέλος της συνάντησης, αποφασίστηκε η επόμενη συνάντηση του έργου να πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο του 2020 ή τον Ιανουάριο του 2021.

 

Leave a Comment

Μετάβαση στο περιεχόμενο