4 Ιουνίου 2020

Ανακοίνωση Διαγωνισμού

Επαναπροκήρυξη ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού, διεθνούς (άνω των ορίων), μειοδοτικού διαγωνισμού (διακ.2/20), για την επιλογή αναδόχου / αναδόχων με αντικείμενο την υλοποίηση του παραδοτέου 4.1.2 «Βελτίωση υποδομών του Συνοριακού Σταθμού Ευζώνων Π.Ε. Κιλκίς» και των σχετικών με αυτό 4.1.1 και 4.1.3 της πράξης με τον τίτλο «We Cross Borders» (IPA-CBC/CCI 2014 TC 16 I5CB 009)

 

http://www.damt.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1688&Itemid=13

 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:253304-2020:TEXT:EN:HTML&src=0

Μετάβαση στο περιεχόμενο