22 Φεβρουαρίου 2020

Τρίτη Τακτική Συνάντηση του Έργου (Project Meeting) στη Δοϊράνη

Στις 21 Φεβρουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε η τρίτη τακτική συνάντηση (project meeting) των εταίρων που συμμετέχουν στο διασυνοριακό Έργο, με το ακρωνύμιο «We Cross Borders».

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο “Romantique Plaza Star Dojran” στην Δοϊράνη (Dojran) της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας και οργανώθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας με συμμετοχή εκπροσώπων όλων των συμμετεχόντων εταίρων.

To έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας IPA CBC Greece-Republic of North Macedonia με εταίρους την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, τη Δ/νση Τελωνείων και το Υπουργείο Εσωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας.

Αντικείμενο της τακτικής συνάντησης ήταν η αμοιβαία ενημέρωση των εταίρων σχετικά με την πρόοδο των δράσεων του έργου, ειδικότερα δε αυτών που αφορούν τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση των υποδομών των Συνοριακών Σταθμών των δύο χωρών στα σημεία διέλευσης των Ευζώνων και Bogorodica αντίστοιχα.

Η επόμενη τακτική συνάντηση του έργου προγραμματίζεται εντός του Ιουλίου 2020 στην Ελλάδα, ενώ το πέρας του έργου τοποθετείται στα τέλη Μαρτίου 2021.

Μετάβαση στο περιεχόμενο